ZWIĘKSZENIE ZADAŃ INSTYTUCJI

W związku z tym zwiększeniem zadań instytucji kultury niezbędne będzie nie tylko wspomniane powiąza­nie polityki kulturalnej z polityką oświatową, ale w samej sferze kultury znalezienie form dla prowadzenia wspólnej polityki w odniesieniu do instytucji należą­cych organizacyjnie do różnych resortów, zorganizowanie zintegrowanego systemu instytucji kulturalnych. W szczególności wydaje się — w świetle poprzednich rozważań — że oczywista jest konieczność znacznie konsekwentniejszego niż dotychczas traktowania środ­ków masowego komunikowania l(telewizji, radia, prasy) jako elementów działalności kulturalnej. Poza tym jed­nak system taki powinien obejmować działalność kul­turalną zakładu pracy, organizacji społeczno-politycz­nych i(w szczególności związków zawodowych, organi­zacji jnłodzieżowych), a także szkoły, wojska.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!