ZRÓŻNICOWANIE PRACY

Podstawę zróżnicowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z młodzieżą w tych klasach stanowiłyby zarówno rodzaj zainteresowań zdolności, jak i stopień uzdolnienia. Znajdo­wałoby to odbicie m.in. w skierowaniu ucznia na drogę dalszych studiów lub bezpośrednio do pracy. Młodzież podejmująca pracę nie traciła­by przy tym możliwości dostępu do wyższych szczebli drabiny oświatowej, ponieważ mogłaby kontynuować naukę w szkołach dla pracują­cych bądź uczyć się przerywając na pewien czas pracę zawodową. Powszechna szkoła ogólnokształcąca może zapewnić lepsze warunki indywidualizacji pra­cy dydaktyczno-wychowawczej aniżeli szkoła dotychczasowa, głównie dzięki zajęciom typu orientującego (klasy IV—VIII) oraz ściślejsze­mu powiązaniu nauki z potrzebami gospodarki narodowej i podstawowymi dziedzinami dzia­łalności zawodowej ludzi, obejmującymi prze­mysł, rolnictwo i usługi (klasy ostatnie).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)