ZNANA TEZA

Znana jest — zapew­ne zresztą przesadna — teza MacLuhana, wysuwająca rodzaj środka’komunikowania na czołowe miejsce wśród zjawisk kształtujących kulturę, sformułowana lapidar­nie: „środek (komunikowania) sam jest komunikatem”. Wykształcił się — ogólnie biorąc — nowy typ kultury: tzw. kultura masowa . A „kultura masowa” to nie tyl­ko rozszerzenie publiczności kulturalnej do nie spoty­kanych dawniej rozmiarów. To także nacisk (zwłasz­cza w warunkach podporządkowania rynkowi kapitali­stycznemu) gustów tej publiczności, zaspokajanych, jak się to zwykło określać, „zhomogenizowaną” zawartością przekazów radia, telewizji, magazynów, zhomogenizo- waną, a więc mieszającą treści o różnej wartości, róż­nej stylistyce, nie różnicującą „poziomów”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)