ZESTAWIENIE Z ZALECENIAMI

Postulat ten, zestawiony z zaleceniami doty­czącymi upowszechnienia nauki na poziomie szkoły średniej (czego przykładem jest m.in. Polska), świadczy o istnieniu ogromnych róż­nic w stopniu upowszechnienia kształcenia, ja­kie występują między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Zlikwidowanie tych róż­nic stanowi jedno z najważniejszych zadań państwowych w wielu krajach „trzeciego świata”. Sztywne przedziały, jakie w niektórych krajach ciągle jeszcze istnieją między różnymi typami nauczania — ogólnokształcącym, tech­nicznym i zawodowym — muszą być jak naj­szybciej zlikwidowane. Kształcenie powinno mieć jednolity charakter; powinno łączyć składniki teoretyczne, technologiczne, prak­tyczne oraz manualne, i to zarówno w szkole początkowej, jak średniej i wyższej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)