ZESPÓŁ PRZYKŁADÓW

Ten zespół wymienionych przykła­dowo zagadnień należy przede wszystkim do pierwsze­go układu kultury — istotnego dla ogólnego poziomu kultury społeczeństwa i determinującego zachowania w wielu dziedzinach życia.Rozwój tak szeroko rozumianej kultury trzeba więc rozważać łącznie z rozwojem innych dziedzin. Mamy tu bowiem do czynienia ze swego rodzaju sprzężeniem zwrotnym:   zespoły różnorodnych zjawisk ekonomicznych i społecznych oddziałują na przemiany kulturowe,  równocześnie zaś wzrost poziomu kultury wpływa decydująco na tempo i kierunek rozwoju społecznego i ekonomicznego. Skuteczna polityka społeczna musi zatem uwzględ­niać łącznie wymienione sfery zjawisk.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!