ZARYSOWANE RÓŻNICE

Tutaj jednak zarysowują się też pewne różnice. Sprowadzają się one przede wszystkim do tego, iż Komitet Eksper­tów wskazuje konkretne sposoby przystosowa­nia proponowanego modelu powszechnej szko­ły średniej do potrzeb indywidualnych i spo­łecznych, podkreślając w szczególności ko­nieczność zróżnicowania profilu najwyższych klas stosownie do głównych rodzajów pracy ludzkiej na: matematyczno-fizyczno-techniczny, biologiczno-chemiczno-rolniczy, społeczno-eko­nomiczny i humanistyczno-kulturalny, podczas gdy w raporcie Faure’a mówi się tylko ogólnie o  tym, aby — wbrew dotychczasowej praktyce zapewnić uczniom więcej swobody przy wyborze treści, metod i miejsca uczenia się (teza 20).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)