ZAPEWNIENIE UCZNIOM

Zapewnienie uczniom usystematyzowanych. podstaw wiedzy i odpowiednich umiejętności w obu wymienionych zakresach, tzn. instru­mentalnym i kierunkowym, wymaga na ogół wydłużenia czasu nauczania ogólnego. Dlatego też zachodzi potrzeba oparcia kształcenia za­wodowego na dłuższym niż dotąd cyklu kształcenia ogólnego, a na studiach wyższych przesunięcia specjalizacji na wyższe lata. Respektowanie zasady szerokiego profilu kształcenia ułatwia ponadto realizację zasady drożności poziomej w szkolnictwie średnim i wyższym. Wydłużając bowiem cykl kształce­nia ogólnego, przesuwa się tym samym na okres późniejszy moment wyboru zawodu, co pozwala zmniejszyć liczbę popełnianych w tym względzie pomyłek.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)