ZAPEWNIENIE DROŻNOŚCI W UKŁADZIE

Zapewnienie drożności w układzie pionowym jest sprawą stosunkowo łatwą i sprowadza się przede wszystkim do likwidacji ślepych uliczek szkolnych. Znacznie trudniejsze natomiast jest zapewnienie drożności poziomej. Tu bowiem zmiany organizacyjno-strukturalne w systemie szkolnym, dostateczne dla zapewnienia drożno­ści pionowej, okazują się niewystarczające. Oprócz nich konieczne są określone zmiany programowe, niejako zbliżające do siebie treści nauczania pokrewnych kierunków nauki i stu­diów, jak np. biologia i chemia, matematyka i fizyka, pedagogika, psychologia i socjologia.Jest rzeczą zrozumiałą, że zasada drożności po~ zjornej może być realizowana tylko na pierw­szych latsch nauki i studiów, a nie w całym cyklu kształcenia, jak to się dzieje w przypad­ku drożności pionowej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)