ZALECENIA

Korzystniej od scharakteryzowanych wyżej przedstawia się taksonomia R. Ebela, która rozróżnia: rozumienie słów i pojęć, dostrzega­nie i określanie związków zachodzących mię­dzy pojęciami oraz ich ilustrowanie za pomocą odpowiednio dobranych przykładów, rozwiązy­wanie zadań rachunkowych, przewidywanie, planowanie pracy oraz ocenę jej przebiegu i wyników. Scharakteryzowane wyżej koncepcje celów kształcenia i wychowania oraz dyskusje na ich temat wywierają niemały wpływ także na spo­soby precyzowania tych celów. Postuluje się więc, aby opracować sposoby, które zyskałyby zarówno aprobatę władz oświatowych i mogły być przez nie stosowane przy ustalaniu ogól­nych dyrektyw pracy dydaktyczno-wychowaw­czej dla szkół różnych typów i szczebli, jak też cieszyły się uznaniem nauczycieli, nadającym tym dyrektywom formę konkretnych zadań.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)