ZAKRES RAPORTU

Ostatnia z tych publikacji składa się z sześciu części. Ich omó­wieniu — zgodnie ze spisem treści raportu . Komitet Ekspertów zakłada, że w rozwinię­tym społeczeństwie socjalistycznym coraz bardziej będzie wzrastała rola wychowania i kształcenia „w życiu i przez życie”. Wszyst­kie instytucje szkolne będą zatem funkcjono­wać w łączności z instytucjami pozaszkolnymi, które także kształcą i wychowują. Będzie też wzrastała rola kształcenia i wychowania poza­szkolnego i poszkolnego, co nie pozostanie oczywiście bez wpływu na metody i zakres pracy szkoły. Równocześnie szkoła nadal po­zostanie główną instytucją celowego i zorgani­zowanego nauczania, poprzez którą można bę­dzie sterować procesem całkowitego kształce­nia i wychowania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)