WYSTĘPUJĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Rozbieżność między głoszonymi celami a ich faktyczną realizacją w codziennej praktyce szkolnej jest zjawiskiem typowym nie tylko dla kwestii wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W niektórych krajach uprzemy­słowionych występuje ona również w odniesie­niu do pozostałych celów kształcenia i wycho­wania, przy czym główną tego przyczyną są panujące stosunki społeczno-ekonomiczne.Wyrabianie u dzieci i młodzieży umiejętno­ści samodzielnego myślenia i działania należy, podobnie jak postulat wszechstronnego rozwo­ju, do powszechnie akceptowanych celów edu­kacji. Fakt ten zasługuje na podkreślenie z te­go chociażby względu, że umiejętność samo­dzielnego myślenia i działania można uważać za element wszechstronnie rozwiniętej osobo­wości, charakterystyczny przede wszystkim dla postawy intelektualnej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)