WYNIK PRAC

W wyniku tych prac w latach 1973—1979 przebudowano strukturę szkolnictwa wiejskiego, tworząc 1800 zbiorczych szkół gminnych; zmieniono profil kształcenia w szkołach zawo­dowych i liceach ogólnokształcących, dzięki j czemu programy nauczania, realizowane w 1 tych szkołach, zyskały bardziej ogólny i zarazem nowoczesny charakter; przystąpiono do ] masowego kształcenia i dokształcania nauczy­cieli na poziomie wyższym, kierując na studia  w latach od 1973 do 1975 prawie 90 tys. nau­czycieli; gruntownie zmodernizowano progra­my nauczania dla klas początkowych; znacznie rozszerzono zakres opieki przedszkolnej, obej­mując nią, według danych z 1978 roku,’prawie : 96% dzieci 6-letnich w mieście i 81% na wsi; wprowadzono zmiany w zasadach promowania uczniów, organizacji zespołów wyrównawczych dla uczniów nie nadążających za wymogami programu, opieki nad uczniami wybitnie zdolnymi.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)