WYMAGANIA EPOKI

Po drugie, nasza epoka wymaga od ludzi nie tylko chłonnej i wyćwiczonej pamięci, lecz również zdolności obserwacji, bogatej i żywej wyobraźni, szczególnie zaś umiejętności samo­dzielnego i krytycznego myślenia jako pod­stawy podejmowania racjonalnych decyzji, opartych na wszechstronnej analizie warun­ków, z których one wynikają, a także na­stępstw, do jakich prowadzą.Na ten właśnie temat czytamy w Raporcie stanie oświaty w PRL: „Chodzi o to, by wy­chowywać człowieka, który nie tylko będzie dysponował określonym zasobem wiedzy umiejętności, ale będzie zdolny do dalszego samokształcenia; nie tylko będzie miał wyro­bione wzorce postępowania politycznego i mo­ralnego, ale będzie musiał kierować sobą w no­wych sytuacjach i w obliczu nowych zadań, nie tylko będzie miał racjonalny pogląd na świat, ale będzie umiał go bronić i rozwijać” .

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)