WSZYSTKIE TREŚCI

Tak więc uczyć powinno się przede wszystkim treści uznanych za wspólne dla wszystkich uczniów szkoły danego typu i szczebla, gdyż jest to niezbędne dla zachowania ciągłości kultury Jednakże oprócz tego należy włączyć do pro­gramów nauczania treści fakultatywne, umo­żliwiające poszczególnym uczniom zaspokoje­nie specyficznych zainteresowań i potrzeb intelektualnych, pozwalające na rozwój uzdol­nień i talentów. Jeszcze jedno założenie wspólne dla podej­mowanych obecnie i omawianych tutaj reform programowych. Zgodnie z nim konieczne jest określone programem solidne nauczanie języka ojczystego, matematyki i przedmiotów przy­rodniczych, wskazane wcześniejsze rozpoczy­nanie nauki języka (lub języków) obcego ‚ a także niezbędne kształcenie techniczne czy’ — jak w Związku Radzieckim i innych krajach socjalistycznych — politechniczne.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)