WSZECHSTRONNOŚĆ ROZWOJU

Toteż właśnie wokół ogólnych celów edukacji zogniskuję swą uwagę. Cele te wyraża się na ogół w postaci haseł eksponujących wszech­stronność rozwoju, samodzielność myślenia i działania, rozwój uzdolnień i zainteresowań, wdrożenie do pracy i ustawicznego uczenia się, przygotowanie do życia w zmieniającym się szybko świecie oraz pożądane cechy osobo­wości.Prawie powszechnie podkreśla się obecnie potrzebę wychowywania ludzi „wszechstronnie rozwiniętych” czy też kształtowania tzw. peł­nych osobowości. Przy tym, pisząc o wszech­stronnym rozwoju, ma się zazwyczaj na myśli rozwój dokonujący się w wyniku równoczesne­go wychowania fizycznego, społeczno-moralne- go, umysłowego i estetycznego, niekiedy zaś uzupełnia się jeszcze ów rejestr czynności edu­kacyjnych wychowaniem technicznym lub po­litechnicznym, a nawet domaga się „kształce­nia przemiennego”, wdrażania uczniów od naj­młodszych lat do łączenia nauki z działalnością wytwórczą, przekształcania „życia szkoły w szkołę życia” itp.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)