WIELKA ROLA

Wielką rolę mogą jednak szkoły środowiskowe odgrywać i w miastach. Jak pisał Jerzy Kuberski: „Szkoła środowiskowa działa inaczej niż obecna szkoła podstawowa. Organizuje proces dy­daktyczny i wychowawczy, obejmując nim również czas wolny dzieci i młodzieży. Szkoła ta jest powiąza­na wieloma nićmi ze środowiskiem miejsca zamieszka­nia, jest otwarta po lekcjach dla dzieci i młodzieży mieszkającej w rejonie tej szkoły, a niekoniecznie w tej szkole uczących się. Jest to szkoła otwarta dla doro­słych, dla rodziców, a także dla ludzi, którzy chcą swój wolny czas przeznaczyć dla działalności na rzecz dzie­ci, młodzieży i współmieszkańców. Jednym z głównych zadań tej szkoły jest upowszechnianie kultury peda­gogicznej wśród rodziców oraz podejmowanie inicja­tyw, które mają proces wychowawczy uczynić proce­sem bardziej skutecznym” .

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)