WIELE DANYCH

Wie­le danych wskazuje, że tworzenie takich pla­nów i programów stanie się przedmiotem sta­łych zabiegów powołanych do tego osób i in­stytucji, gdyż już w niedalekiej przyszłości na­leży się liczyć — w związku z tzw. eksplozją informacyjną — z coraz częstszymi korektami treści kształcenia, zwłaszcza na najwyższych szczeblach drabiny oświatowej. I wreszcie, po trzecie, przeobrażenia ekono­miczne spowodują wydatne zmniejszenie Się różnic programowych między dotychczasowymi szkołami ogólnokształcącymi i zawodowymi. Uważa się bowiem, że w wykształceniu ogólnym szerzej niż dotąd musi być reprezentowana technika, a w kształceniu zawodowym — przedmioty ogólnokształcące, niezbędne dla za­pewnienia szerszych kwalifikacji absolwentom tych szkół.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)