WARUNKI I METODY

Inne bowiem metody, formy organizacyjne i środki stosuje się wówczas, kiedy w grę wchodzi ukształto­wanie pozytywnych motywów uczenia się wdrożenie uczniów do samodzielnego zdoby­wania wiedzy, inne — gdy przekazujemy im po prostu określone wiadomości do zapamięta­nia, a jeszcze inne — kiedy mamy na celu wy­robienie nawyku i potrzeby systematycznego uczenia się ustawicznego w zespołach czy od­powiednich grupach problemowych. Stwierdzając więc występowanie tendencji do ujmowania reformy szkolnictwa w katego­riach globalnych, przejdźmy obecnie do omó­wienia tych propozycji szczegółowych, które wiążą się kolejno z budownictwem i wyposa­żeniem szkół, metodami, formami organizacyj­nymi i środkami nauczania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)