W WIELU KRAJACH

Wprawdzie już teraz obserwuje się w wielu krajach znaczny postęp, gdy chodzi o udział uczniów i studentów w życiu samorządu szkol­nego oraz o ich wpływ na podejmowanie decy­zji dotyczących treści, metod i form kształce­nia, niemniej ciągle jeszcze istnieją sprawy, głównie socjalne, przy których rozstrzyganiu młodzież zbyt mało ma do powiedzenia. Im szybciej ten niezadowalający stan zostanie zmieniony — tym lepiej. Doświadczenie bo­wiem Filipin i innych krajów, które znacznie zwiększyły zakres odpowiedzialności młodzieży za treść i organizację życia szkolnego, wskazu­je, że jest to korzystne zarówno pod względem wychowawczym, przyczyniając się m.in. do wzrostu samodzielności uczniów i studen­tów, jak i ekonomicznym, co przejawiło się chociażby w większej dbałości młodzieży o  mienie szkolne.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)