W TOKU PRACY

Z kolei in­formacja, że w toku tej pracy „można posługi­wać się słownikiem”, dotyczy warunków, w ja­kich uczeń ma wykazać, czy rzeczywiście opa­nował postulowaną czynność końcową, a za­znaczenie, że należy podkreślić „co najmniej osiem rzeczowników”, określa dolną granicę stawianych mu wymagań.I jeszcze jedno zalecenie. Przy formułowaniu celów nauczania dla szkół zawodowych istotne jest uwzględnienie tych warunków i wymagań dotyczących przebiegu i efektów przyswaja­nych przez uczniów czynności, z którymi będą mieli do czynienia po ukończeniu szkoły w konkretnych zakładach pracy. Nie jest bowiem bez znaczenia, czy w szkole uczymy np. ob­róbki metali skrawaniem na przestarzałych maszynach, z którymi absolwenci nie będą się w ogóle spotykać w swej pracy zawodowej, czy też będziemy ich kształcić w warunkach zbliżonych do tych, które w swej pracy zasta­ną.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)