W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW

Z tego bynajmniej nie wyni­ka, że racji bytu nie mają już w tej szkole środki tradycyjne, a wśród nich tablica, kreda i konwencjonalny podręcznik. W odniesieniu bowiem do środków obowiązuje to samo zale­cenie ogólne, które dotyczy metod i form or­ganizacyjnych, a mianowicie, że w pracy szkol­nej należy wykorzystywać środki stosownie do właściwości poszczególnych przedmiotów nau­czania, wieku uczniów oraz zadań dydaktycz­nych. O doborze i sposobach stosowania tych środków decyduje nauczyciel. Dlatego też na­dzieje ekstremistów, którzy sądzili, że nowo­czesne środki nauczania (zwłaszcza techniczne) będą mogły zastąpić nauczyciela, są pozbawione racjonalnych podstaw.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)