UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIE

Podkreśla się także, iż z tego, że ludzie mają różnego rodzaju i stop­nia uzdolnienia oraz niezwykle zróżnicowane zainteresowania i potrzeby intelektualne, wy­nikają ważne wnioski praktyczne dla szkolni­ctwa, które winny być uwzględnione przy po­dejmowaniu reform. Oto niektóre z nich: Po pierwsze, uzdolnienia i zainteresowania nie są dane człowiekowi raz na zawsze i nie­zmiennie. Praktyka dydaktyczno-wychowawcza wielu krajów wykazała dowodnie, że można je skutecznie kształtować i rozwijać dzięki odpowiednio przygotowanym i prowadzonym zaję­ciom. Im wcześniej rozpoczyna się tego rodza­ju zajęcia, tym lepiej. Stąd też — właśnie ze względu na ogromną plastyczność i podatność na wpływy wychowawcze dzieci w wieku od 3 do 5—6 roku życia — wskazane jest wpro­wadzenie powszechności opieki przedszkolnej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)