UPOWSZECHNIENIE WYKSZTAŁCENIA

Zakłada on upowszechnienie wykształcenia średniego w ramach szkoły dwu­nastoletniej, przy czym nastąpiłaby zmiana ty­powej dla przełomu lat sześćdziesiątych i sie­demdziesiątych proporcji liceów ogólnokształ­cących i szkół zawodowych. Licea ogólno­kształcące skupiałyby 50% młodzieży z każde­go rocznika, licea zawodowe 20%, reszta zaś kończyłaby 2- lub 3-letnie zasadnicze szko­ły zawodowe bądź odpowiednie szkoły specjal­ne. Zwiększyłaby się również liczba dwulet­nich studiów pomaturalnych dla młodzieży nie podejmującej studiów wyższych. Zgodnie z tym wariantem upowszechnieniu średniego wykształcenia słu­żyłaby dziesięcioletnia szkoła ogólnokształcąca. Jej podbudowę — podobnie zresztą jak we wszystkich pozoistałych wariantach — stanowi­łaby co najmniej roczna opieka przedszkolna, a nadbudowę — wstępny rók studiów wyż­szych o charakterze selekcyjnym dla kandydatów na studia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)