UKIERUNKOWANA WIEDZA

Zapewnienie obszernej, ukierunkowanej wiedzy ogólnej dostarcza też dodatkowych przesłanek umożliwiających ra­cjonalny wybór konkretnego już zawodu spo­śród pełnego wachlarza zawodów objętych da­nym kierunkiem nauki w szkole zawodowej lub specjalizacji w uczelni wyższej. Ma­jąc bowiem być rzeczywiście nowoczesnym, musi umożliwiać szybkie włączanie do progra­mów szkolnych i programów studiów najnow­szych odkryć, teorii, a nawet hipotez nauko­wych.Większa niż dotychczas elastyczność potrzebna jest również w organizacji pracy dydakty­czno-wychowawczej. Obecnie szkolnictwo na­stawione jest głównie na pracę z tzw. średni­mi uczniami i studentami, wskutek czego  straty, ponoszą, uczniowie i studen­ci słabsi oraz wybitni.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)