UDOSKONALENIE SZKOLNICTWA

Rozbudo­wie uległaby jedynie sieć szkół średnich — zwłaszcza 5-letnich liceów zawodowych, tzn. szkół zapewniających maturę oraz dyplom ro­botnika kwalifikowanego — w stopniu nie­zbędnym do wchłonięcia wszystkich absolwen­tów ośmioletniej szkoły podstawowej. Bez zmian pozostałby również system ustrojowo- -organizacyjny szkolnictwa wyższego. Udoskonalenie szkolnictwa polegałoby przede wszystkim na stopniowym upowszechnianiu opieki przedszkolnej, na reformie treści, metod warunków materialnych nauczania, na ści­ślejszym powiązaniu szkolnictwa z instytu­cjami pozaszkolnymi oraz na rozbudowie sy­stemu poradnictwa zawodowego i orientacji szkolnej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)