SZEROKI PROFIL KSZTAŁCENIA

Zasada szerokiego profilu kształcenia. Zgodnie z nią kształ­cenie zawodowe na poziomie szkoły średniej i specjalistyczne w uczelniach wyższych po­winno być oparte na możliwie szerokiej pod­stawie wykształcenia ogólnego, wręcz niezbęd­nej dla lepszego zrozumienia teoretycznych podstaw nowoczesnej produkcji oraz kierun­ków jej rozwoju. O tym zaś, że w wyniku re­wolucji naukowo-technicznej zachodzą burzli­we przemiany procesów wytwórczych, że nie­które zawody tradycyjne bądź całkowicie zani­kają, bądź też — jak np. budownictwo, w któ­rym dawnego murarza zastępuje dzisiaj mon­ter elementów prefabrykowanych — zmieniają się zasadniczo, że wreszcie powstają zawody zupełnie nowe, świadczy praktyka ostatnich lat.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)