SZCZEGÓLNIE CENNE

Szczegól­nie cenne są zwłaszcza te środki nauczania — tak maszyny, jak i podręczniki — które przy­czyniają się do aktywizacji uczniów i studen­tów, a także do wdrażania ich do systematycz­nej samokontroli, samooceny i korekty prze­biegu oraz wyników uczenia się.Tak więc również tradycyjnym środkom dy­daktycznym wyznacza się obecnie nowe zada­nia. Zmiany te najlepiej, jak sądzę, można ukazać na przykładzie podręcznika szkolnego, zaliczanego zgodnie do konwencjonalnych środ­ków nauczania.Jeszcze .nie tak dawno prawie powszechnie uważano, że podręcznik powinien spełniać w nauce domowej taką samą rolę, jaką w szko­le spełnia nauczyciel, tzn. być dla ucznia czy studenta głównym źródłem wiedzy. Stanowi­sko to nie znajduje obecnie uzasadnienia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)