SYSTEMY OŚWIATOWE

W czasach, kiedy samokształcenie staje się wai unkiem awansu zawodowego -i społecznego, urastając do rangi niezwykle istotnej czynno­ści, telewizor, radio czy magnetofon nie mogą już być uważane wyłącznie za środki dostar­czające rozrywki. Spełniają one bardzo ważne funkcje dydaktyczno-wychowawcze, służąc pomocą w uzupełnianiu wykształcenia — jak np. w kanadyjskim systemie telewizji oświato­wej TEVEC, z którego usług korzysta ponad 35 tys. ludzi — lub jego aktualizacji, w czym z kolei godńe uwagi osiągnięcia ma telewizja radziecka. Systemy oświatowo-wychowawcze, a zwłaszcza szkolnictwo jako ich główny ele­ment, powinny uwzględniać możliwości tkwią­ce w nowoczesnych technikach kształcenia.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)