SYSTEMATYCZNE UCZENIE SIĘ

Proces systematycznego uczenia się, któ­ry występuje w toku kształcenia, polega na przyswajaniu sobie przez uczącego się określo­nych wiadomości, umiejętności i nawyków oraz dzięki operatywnemu posługiwaniu się ni­mi — na tworzeniu nowych lub zmianie istnie­jących form zachowania się. Proces ten daje pożądane wyniki, jeżeli uczeń lub student czynnie i świadomie zmierza do osiągnięcia określonego, wcześniej zaplanowanego celu. Dlatego też wywoływanie aktywności uczących się oraz jej podtrzymywanie w toku procesu kształcenia jest jednym z głównych warunków jego skuteczności. Do najbardziej znanych me­tod i form aktywizowania uczniów i studentów należą: nauczanie problemowe, problemowo- -grupowe i programowane.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)