SYSTEMATYCZNE NAUCZANIE

Tak więc systematycznym nauczaniem w różnych typach szkół i placówek oświatowych objęto w latach 1945—1970 łącz­nie ponad 25% ogółu ludności, dzięki czemu Polska stała się rzeczywiście „krajem ludzi uczących się”; liczba nauczycieli w szkołach podstawowych dla niepracujących wzrosła z 66,6 tys. w roku 1946 do 211,5 tys. w roku 1970; liczba zaś pracowników naukowo-dydak­tycznych w szkołach wyższych powiększyła się z 8,3 tys. w roku 1947/48 do 31,3 tys. w ro­ku 1970/71. W latach 1950—1970 oddano do użytku 63,7 tys. nowych izb lekcyjnych w szkołach podstawowych, a w szkołach zawodo­wych, specjalnych i średnich ogólnokształcą­cych 14,2 tys. Przyczyniło się to, łącznie z podjętą przez społeczeństwo akcją „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego”, do wydatnej poprawy warunków pracy szkolni­ctwa.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)