ŚWIADKOWIE ROZWOJU PROCESÓW

Można jednak sądzić, że jesteśmy świadkami rozwoju procesów, których konsekwencje będą bardziej widocz­ne w następnym stuleciu; natomiast rola pisarza do czasu drugiej wojny światowej nie była w istocie tak bardzo różna od tej, jaką on pełnił w wieku XIX pomijając zresztą pewne. aspekty specyfiki polskiej, których na tym miejscu nie będziemy szczegółowo roz­ważać. Wspomnijmy tylko, że przejawia się ta specy­fika w bardzo rozmaitych sprawach: zarówno w trady­cjach dawnej inteligencji jako warstwy społecznej, w roli pisarzy jako „sumienia narodu” w okresie za­borów; jak i w słabym, ekonomicznym i technicznym, rozwoju kraju w wieku XIX i pierwszej połowie XX w., czy względnie słabym dziś rozwoju środków masowego komunikowania, „kultury masowej”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!