ŚRODKI NAUCZANIA

Ogólnie można więc stwierdzić, że środki nauczania, a więc i nowoczesne środki tech­niczne o przeznaczeniu dydaktycznym, racjo­nalnie wykorzystywane, powinny przynieść ta­kie korzyści, jak:wzrost efektywności pracy nauczycieli, m.in, wskutek odciążenia ich od czynności me­chanicznych i „mało inteligentnych”, jak np. powtarzanie wiadomości, kształtowanie niektó­rych umiejętności, kontrola pamięciowego opa­nowania materiału przez uczniów itp.;większa indywidualizacja tempa i treści uczenia się;szerszy dostęp do materiałów źródłowych (filmy historyczne i przyrodnicze, odbitki arty­kułów, fotokopie dokumentów, zminiaturyzo­wane lub powiększone, statyczne lub dynami­czne obrazy analizowanych rzeczy, procesów itp.);ograniczenie zakresu uczenia się pośred­niego, np. z książek, na rzecz uczenia się bez­pośredniego, poglądowego;wyrównywanie szans oświatowych dzieci i młodzieży dzięki udostępnieniu wszystkim szkołom, łącznie z najbardziej peryferyjnymi, materiałów opracowywanych przez najwybit­niejszych specjalistów, np. sfilmowanych wy­kładów, nagranych na taśmę wideofoniczną lekcji itp.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)