SKUTECZNE REALIZACJA

Dla skutecznej bowiem realizacji tego zadania, jak stwierdza raport, „konieczne jest, aby wszyst­kie instytucje kształcące i wychowujące dzia­łały zgodnie w sposób skoordynowany i zhar­monizowany […], gdyż jeśli nawet szkoła prze­kazuje podstawy wiedzy naukowej i umiejęt­ności na niej oparte, to jednak trzeba uwzględ­nić, że wychowanie moralne dokonuje się przede wszystkim w rodzinie i pozaszkolnym środowisku społecznym, że wychowanie oby­watelskie odbywa się głównie w toku bez­pośredniego udziału w życiu społecznym i po­litycznym, że przygotowanie do zawodu […] zostaje ostatecznie ukształtowane w zakładzie pracy, że udział w kulturze i twórczości artystycznej aczkolwiek również opiera się na wiedzy zdobytej w szkole — rozwija się całko­wicie dopiero przez bezpośrednie uczestnictwo w odbiorze i tworzeniu dzieł sztuki”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)