SKRACANIE CZASU

Skracanie czasu przeznaczonego na realizację określonych cykli, działów i przedmiotów nau­czania w szkołach różnych typów i szczebli — oto postulat związany z następnym kierunkiem reform programowych w krajach uprzemysło­wionych. Zaznaczył się on w ostatnich latach szczególnie wyraźnie w Związku Radzieckim, gdzie wspomniana wyżej komisja programowa i wykazała celowość skrócenia cyklu nauczania początkowego z czterech do trzech lat, a także zmniejszenia wymiaru zajęć lekcyjnych w po­zostałych klasach dziesięciolatki o 34 godziny tygodniowo. Komisja wysunęła równocześnie postulat zwiększenia zajęć fakultatywnych w klasach od VII do X o 14 godzin tygodniowo oraz wprowadzenia pewnych „elementów sy­stematycznego nauczania” do przedszkoli.  

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)