SKALA ZADAŃ

O skali zaś i randze tych zadań świadczy cho­ciażby to, że na przełomie XX i XXI stulecia Polska musi dysponować co najmniej 2 min pracowników z wykształceniem wyższym (ok. 650 tys. na początku lat siedemdziesiątych) przy czym zarówno ci, jak i pozostali pracow­nicy powinni być zdolni do sprawnego funk­cjonowania w świecie stale rosnącego znacze­nia nauki i techniki oraz związanych z tym przemian. Podstawę proponowanej przez Komitet Eks­pertów reformy szkolnictwa stanowią następu­jące idee przewodnie:System szkolny powinien stanowić czyn­nik wybitnie przyspieszający rozwój polskiego społeczeństwa, przy czym jedną z dróg prowa­dzących do tego celu jest upowszechnienie peł­nego wykształcenia średniego, niezbędnego do podjęcia studiów wyższych.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)