SILNIEJSZY NACISK

Inna sprawa, że zakłady kształcenia nauczycieli powinny kłaść silniej­szy niż dotąd nacisk na przygotowanie studen­tów do racjonalnego posługiwania się w pracy dydaktyczno-wychowawczej nowoczesnymi środkami nauczania, a także same powinny szerzej wykorzystywać te środki. Odnosi się to zwłaszcza do wzmiankowanej już metody kształtowania u przyszłych nauczycieli wielo­stronnych umiejętności pedagogicznych, zna­nej pod nazwą micro-teaching.Środki nauczania, zwłaszcza nowoczesne, mo­gą oddać współczesnemu nauczycielowi niema­łe usługi również w drugiej z wyróżnionych wyżej dziedzin — w utrwalaniu oraz kontroli i ocenie wiadomości uczniów i studentów. Jest to możliwe dzięki różnorakim urządzeniom i maszynom służącym do utrwalania wiadomo­ści (repetytory), kształtowania umiejętności praktycznych (urządzenia i maszyny treningo­we) oraz kontroli i oceny stopnia opanowania materiału (maszyny egzaminacyjne).

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)