SAMOOCENA

Wspól­nie pracując nad problemem, którego rozwią­zanie wykracza na ogół poza indywidualne możliwości poszczególnych członków grupy, młodzież uczy się współdziałania, przemyśla­nego podziału zadań składających się na dany problem, a także racjonalnej organizacji pracy i współodpowiedzialności za jej efekty. Wdrażać uczących się do systematycznej samokontroli^ i samooceny wyników swej pra­cy. Samoocena, służąc ewen­tualnej korekcie popełnianych błędów, muszą być łączone z pozostałymi ogniwami procesu uczenia się, a przede wszystkim z formułowa­niem i uzasadnianiem sposobów optymalnego rozwiązywania trudności.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)