ROLA LITERATA

W takiej sytuacji rola literata obsługującego środki masowe, od którego oczekuje się jedynie pewnego ko­mentarza do obrazu, jest znacznie mniejsza niż daw­niejsza rola przeciętnego pisarza.Rozwój roli i zasięgu środków masowego komuniko­wania, a zwłaszcza może pojawienie się nowego „środ­ka masowego” — telewizji oraz rozwój czasopism-ma- gazynów dla szerokiej publiczności, stały się też przy­czyną dwóch zjawisk istotnych dla sytuacji współczes­nego pisarza. Po pierwsze więc — literatura (czy ściślej biorąc: książka) utraciła swą dominującą pozycję jako źródło informacji o świecie, źródło interpretacji świata życia. Środki masowego komunikowania zastępują ją coraz częściej y/ tej roli.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)