REALIZACJA MODELU

Jest on nie tylko nie­realny, ale nawet nadmierne zbliżenie się do niego równałoby się stagnacji w sferze kultury;rozbudzania w naszym społeczeństwie ambicji wzorotwórczych w dziedzinie kulturalnej.W następujący sposób problem ten ujęła A. Jawłow­ska: „Realizacja modelu oisobowości kulturalnej dopro­wadzić powinna do ukształtowania potrzeb odpowiada­jących następującym wartościom: szeroko pojęte dobro społeczne, wyrażające się w realizacji zasady sprawie­dliwości, praworządności, egalitaryzmu, tolerancji, świadomego udziału w decyzjach dotyczących całokształtu życia społecznego, wartości kultury, rozwoju osobowości, pracy twórczej, wiedzy i ekspresji, auten­tycznych kontaktów międzyludzkich.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)