RACJONALNE GOSPODAROWANIE

Racjonalne gospodarowanie wyczerpującymi się zasobami surowców; zapewnienie wycho- chowankom znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania instytucji społecznych i poli­tycznych, a także wyrobienie u nich gotowości nawyku pracy odpowiedzialnej i wydaj­nej; czy wreszcie — uformowanie u obywateli świadomego i zaangażowanego stosunku do ekonomicznej i kulturowej przebudowy kraju. Niedostatki w urzeczywistnianiu wymienio­nych elementów „przygotowania uczniów do życia”, podobnie jak „przeprowadzenie ostrych podziałów na wychowanie umysłowe, fizyczne, estetyczne, moralne i społeczne , zalicza się do „głównych bolączek wychowania”. Równocześ­nie wskazuje się, że sposobów likwidacji tych bolączek należy szukać w zespoleniu działalno­ści wychowawczej z życiem, w zbliżeniu oświa­ty do społeczeństwa i gospodarki, wreszcie w obmyśleniu czy też odkryciu na nowo systemu kształcenia i wychowania w symbiozie z ota­czającym środowiskiem.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)