PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA

Można to czynić w sposób stoso­wany od lat w Polsce, a mianowicie przyjmu­jąc model jednolitego programu zajęć lekcyj­nych i zróżnicowanego programu zajęć poza­lekcyjnych, a można też różnicować oba wy­mienione tory zajęć, tworząc dla uczniów bo­rykających się z trudnościami w nauce osobne klasy o skromniejszym programie nauczania, a dla uczniów wybitnie zdolnych — klasy o   skróconym cyklu pracy, jak to np. zalecają Francuzi.Tak sformułowany cel pracy dydaktyczno- -wychowawczej nie stracił ‚swej aktualności od chwili, kiedy Seneka nadał mu formę lakonicz­nej maksymy: Non scholae, sed vitae discimus. Dzieje się tak przy tym niezależnie od tego, że życie, do którego szkoła ma przygotowywać, ustawicznie się zmienia, stawiając przed ludź­mi wciąż nowe i coraz trudniejsze zadania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)