PRZY DOBORZE METOD

Ale przy doborze metod nauczania obowią­zuje także kryterium dotyczące aktywności uczniów, ich stosunku do poznawanych dzie­dzin rzeczywistości społecznej i przyrodni­czej. Metody transmisyjne, służące szybkiemu wprawdzie przekazywaniu informacji, ale nie­zbyt skuteczne z punktu widzenia trwałości operatywności zdobywanej wiedzy, mają ra­cję bytu jedynie w wyjątkowych wypadkach. Dominować zaś powinny metody aktywizujące to bez względu na to, czy stosuje się je w pracy z dziećmi, czy też z dorosłymi, gdyż w ten tylko sposób można ich wdrożyć do uczenia się samodzielnego, pomóc im w opanowaniu trudnej sztuki „uczenia uczenia się’’ (apprendre a apprendre). Nie znaczy to jednak, że poza samodzielnym studiowaniem przez uczniów materiałów źró­dłowych, poza pracą w laboratorium czy w warsztacie szkolnym nie mają racji bytu w no­woczesnej szkole takie tradycyjne metody nauczania, jak wykład lub pogadanka.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)