PRZEWIDYWANIE DONIOSŁOŚCI KSIĄŻEK

Przewidywanie doniosłości książki w perspektywie rozwoju kultury nie jest oczywiście równoznacz­ne z oczekiwaniem, że nie zmieni się jej forma ze­wnętrzna; np. próżna spodziewać się, że technika po­ligraficzna poczyni znaczne postępy i pod względem graficznym książka ulegnie daleko idącym przeobraże­niom. Można by też snuć przypuszczenia, że i literatura będzie podlegać przemianom wskutek koegzystencji ze środkami masowego komunikowania, że nastąpi pewien podział funkcji pomiędzy książką a telewizją (czy fil­mem). Literatura, być może, bardziej będzie dążyć do syntezy, studiów ideologii, psychiki, głębi, pozostawia­jąc analizę, epikę, zewnętrzność, szczegół środkom „audiowizualnym”.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)