PRZEMIANY SPOŁECZNE

Znamienną cechą przemian zachodzących po drugiej wojnie światowej w krajach uprzemy­słowionych jest demokratyzacja różnych form życia społecznego. Zakres tego procesu jest oczywiście różny w różnych krajach, a miano­wicie znacznie szerszy w krajach socjalistycz­nych, gdzie środki produkcji są wspólną włas­nością wszystkich ludzi pracy, aniżeli w krajach kapitalistycznych, gdzie podstawę stosunków produkcji stanowi kapitał prywatny, niemniej także w tych krajach wpływ ludzi pracy na bieg życia państwowego staje się coraz silniej­szy. O tym, że tak jest, świadczą chociażby przemiany dokonane w ostatnich latach w Gre­cji i Portugalii lub zachodzące obecnie w Hisz­panii oraz wielu krajach wyzwolonych i wy­zwalających się z ucisku kolonialnego.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)