PRZEDSTAWIONY RAPORT

Późną jesienią 1972 roku ukazał się na ryn­kach księgarskich Wielkiej Brytanii i Francji raport pt. Learning to be. The world of educa­tion today and tomorrow (Uczyć się, aby być. Świat wychowania dziś i jutro). Raport ten jest owocem trudu powołanej przez UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Rozwoju Edukacji (International Commission on the L)evelopment of Education), której przewodniczył Edgar Faure — były francuski premier, mini­ster oświaty, minister opieki społecznej i prze­wodniczący parlamentu. Członkami Komisji byli: F. Herrera (Chile), finansista, profesor uniwersytetu; A.R. Kaddoura (Syria), fizyk ją­drowy; H. Lopes (Kongijska Republika Ludo­wa), minister spraw zagranicznych, były mi­nister oświaty; A. W. Pietrowski (Związek Ra­dziecki), psycholog, pracownik Akademii Nauk Pedagogicznych; M. Ralmema (Iran), były mi­nister oświaty i szkolnictwa wyższego, oraz C. Ward (USA), były dziekan uniwersytetu w Chicago, doradca Fundacji do Spraw Oświa­ty i Wychowania.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)