PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA

Co prawda przedmiotem naszego zainteresowania są zagadnienia przemian zawodu literata, a nie przemiany funkcji literatury, zaryzykujemy jednak twierdzenie, że współcześnie wzrasta (a jeszcze bardziej będzie rosła w dalszej perspektywie) rola syntetyzująca literatury. Mamy na myśli fakt, że w epoce zalewu mnóstwem coraz to nowych, nie uporządkowanych, niespójnych informacji, dostarczanych przez środki masowego ko­munikowania, szczególną rangę zdobywa ich „uładze- nie”, zinterpretowanie. Czy funkcję tę jednak może i będzie pełnić jedynie literatura? Z pewnością litera­tura również, ale obok niej i filozofia, i nauka. A więc nie tylko literat, ale i filozof, i uczony odgrywać będą w tym zakresie doniosłą rolę.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!