PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem tej oceny należy przy tym uczynić nie tylko pamięciową zna­jomość takich czy innych faktów, lecz przede wszystkim umiejętność samodzielnego, kry­tycznego myślenia, umiejętność dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów. Czynnikiem sprzyjającym rozwijaniu tego ro­dzaju umiejętności są nowoczesne metody i środki pracy dydaktycznej, jak nauczanie programowane, nauczanie za pomocą kom­puterów, lekcje radiowe i telewizyjne, labo­ratoria do nauki języków obcych, maszyny dy­daktyczne itd. Zapewne już w niedalekiej przyszłości przydatność do pracy na jakimś stanowisku będzie się określać nie na podsta­wie dyplomu ukończenia szkoły, lecz skrupu­latnej analizy wiedzy, umiejętności, uzdolnień oraz charakteru kandydata.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)