PRZEDŁUŻENIE CZASU

Wymaga więc, po pierwsze, przedłużenia cza­su trwania nauki obowiązkowej, a w perspe­ktywie — upowszechnienia szkoły średniej. W związku z tym pojawiają się złożone problemy wyrównywania szans oświatowych dzieci wy­wodzących się z różnych klas i warstw społe­cznych, opracowania systemu metod i środków skutecznej walki z niepowodzeniami w nauce szkolnej, zapewnienia pionowej i poziomej drożności między poszczególnymi segmentami szkolnictwa itp. Po drugie, władze oświatowe stoją wobec ko­nieczności opracowania nowych planów i pro­gramów nauczania, respektujących potrzeby kadrowe zmieniającej się szybko gospodarki i kultury narodowej i równocześnie zbieżnych z rosnącymi aspiracjami indywidualnymi.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)