PROPONOWANA REFORMA

Proponowana reforma zapewni wszystkim obywatelom jednakowe szanse zdobycia wy­kształcenia odpowiadającego ich możliwościom, przez co przyczyni się do podniesienia ogólne­go poziomu życia gospodarczego, społecznego kulturalnego, a zwłaszcza do lepszego niż do­tąd wykorzystania naturalnych uzdolnień pol­skiego społeczeństwa.Raport o stanie oświaty w Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej był, jak już wspominaliś­my, przedmiotem ogólnokrajowej, ożywionej dyskusji. Od lutego, tzn. od momentu opubli­kowania Założeń i tez raportu o stanie oświaty w Polsce, do połowy września 1973 roku uczestniczyło w niej łącznie około 200 tys. osób.Wyniki dyskusji oraz sam Raport o stanie oświaty stanowiły podstawę podjętej przez Sejm uchwały w sprawie systemu edukacji na­rodowej.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)