POWSZECHNOŚĆ KSZTAŁCENIA

Jeżeli pominie się problemy likwidacji anal­fabetyzmu jako masowego zjawiska społeczne­go (teza 13), zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do szkół (teza 6), likwidacji sztywnych barier między poszczególnymi typami i szcze­blami nauczania (teza 4 i 7), a także zniesienia przywilejów pewnych grup nauczycieli, wyni­kających np. z wyższej w niektórych krajach pozycji społecznej nauczycieli szkół średnich (teza 17) — tzn. problemy, które w krajacho    ustroju socjalistycznym bądź już zostały rozwiązane, bądź też są w trakcie likwidacji, to można by powiedzieć, że pozostałe tezy oba raportów są ze sobą zbieżne.Zbieżność ta dotyczy zarówno sformułowa­nej przez Komitet Ekspertów zasady pow­szechności kształcenia, której odpowiednikiem jest w raporcie Faure’a teza 11, jak i zasad jego ustawiczności, drożności, szerokiego pro­filu, szerokiego frontu oraz elastyczności.

Cześć, tu Jola a to moja strona. Zapraszam Cię z całego serduszka do przeczytania tego co mam do zaoferowania. Wpisy będą poświęcone tematom technicznym, pojawią się ciekawostki i informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)